БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Проучвания на ДЕДВ

Формиране на пронаталистичната политика в България до 1945 г.*
10.06.2009
BG_opit_nasarchavane.doc (61 Kb)...
Още
БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАКРИЛА НА МАЙЧИНСТВОТО, НАСЪРЧАВАНЕ НА БРАЧНОСТТА И РАЖДАЕМОСТТА И ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА
04.04.2008
АНТОН Ж. ИВАНОВ ІІ ЧАСТ Поврат към решително насърчаване на раждаемостта през Втората световна война. Закон за многодетните български семейства от 1943 г.* След започването на Втората световна война у нас все повече започва да се осъзнава екзистенци...
Още
ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ЗАКРИЛАТА НА МАЙЧИНСТВОТО И ПЪРВИТЕ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА У НАС ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА*
06.03.2008
БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАКРИЛА НА МАЙЧИНСТВОТО, НАСЪРЧАВАНЕ НА БРАЧНОСТТА И РАЖДАЕМОСТТА И ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА АНТОН Ж. ИВАНОВ 1. ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ЗАКРИЛАТА НА МАЙЧИНСТВОТО И ПЪРВИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМО...
Още
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА НЕРАВНОВЕСНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛОВ ПРИЗНАК НА НАСЕЛЕНИЕТО В АКТИВНА ФЕРТИЛНА ВЪЗРАСТ (20-39 ГОДИНИ) ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА МИГРАЦИЯ (изготвена от Дирекция „Етнически и демографски въпроси” на МС) (Библиотека / Проучвания на ДЕДВ / Демографски проучвания)
06.03.2008
Информация за дисбаланс по полов признак.pdf (328.16 Kb)...
Още
Формиране на политики за държавна подкрепа на репродуктивната реализация на младите хора (Библиотека / Проучвания на ДЕДВ / Демографски проучвания)
06.03.2008
Д-р Мая Чолакова, директор на дирекция "Етнически и демографски въпроси" - АМС През последните двадесет години населението на Република България навлезе в процес на депопулация. Прогнозите сочат, че този процес, протичащ от 1989 г. насам, ще добие още ...
Още
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИМИГРАЦИОНЕН ПРИЕМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОР ЗА СНИЖАВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ (Библиотека / Проучвания на ДЕДВ / Демографски проучвания)
05.03.2008
Взривообразното намаляване на населението на Република България и влошаването на част от качествените му характеристики поставят пред правителствения управленски екип като първостепенна национална задача, занижаването на темповете на демографския срив ...
Още

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени