БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС

Съвместно заседание на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз  (Новини и събития / Новини)
28.04.2014
Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз възстановява дейността си
15.10.2013
Със заповед № Р-207 на министър-председателя Пламен Орешарски от 14 октомври 2013 г. са определени съставът и задачите на междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз. Пр...
Още
Четвърто заседание на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС
19.03.2013
26.02.2013 ПЛАНЪТ С ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НСИР БЕ ОДОБРЕН На свое заседание от 26 февруари 2013 г. Междуведомствената група за ресурсно подпомагане на ромската интеграция със средства от фондовете на ЕС одобри План „Програми за ...
Още
Трето заседание на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз  (Новини и събития / Новини)
15.12.2012
На 31 октомври 2012 г. Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС проведе второто си заседание  (Новини и събития / Новини)
02.11.2012
Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС е определена за координационна група по Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  (Новини и събития / Новини)
25.10.2012
Информация за напредъка по текущи и планирани схеми/проекти по СКФ, насочени към интеграцията на ромите – към м. октомври 2012 г.  (Новини и събития / Новини)
23.10.2012
Сформирана е междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз  (Новини и събития / Новини)
06.08.2012

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени