Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Предложения по Отворено писмо от група неправителствени организации, ангажирани с интеграция на ромите в Република България

Предложения и становища по Отворено писмо от група неправителствени организации, ангажирани с интеграция на ромите в Република България
Уважаеми читатели на сайта на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, в тази рубрика ще се публикуват предложенията и становищата от членовете на НССЕИВ по Отворено писмо до министър-председателя на Република Бъл...
Още
Междуведомствена работна група за обобщаване на получени предложения за оптимизиране работата на НССЕИВ
22.04.2013
Заповед № Р-90 на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ, от 19 април 2013 г. за създаване на Междуведомствената работна група за обобщаване на получени предложения за оптимизиране работата на Н...
Още
Покана до членовете на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за включване в работна група
16.04.2013
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА НССЕИВ, В отговор на предложенията от група неправителствени организации, ангажирани с интеграция на ромите в Република България, представени в Отворено писмо до министър-председателя на Република България и до пр...
Още
Йосиф Нунев - гражданска визия за развитие на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ към МС)
24.04.2013
Г-н Йосиф Нунев споделя своето виждане за развитието на НССЕИВ като един от основателите на съвета, участвали в разработването на философията и целите за постигане, а също така и като първият щатен служител с ромска принадлежност (1999-2001), който е ...
Още
Предложения от Центъра за аромънски език и култура
24.04.2013
Предложението на Центъра за аромънски език и култура бе представено извън посочения срок за получаване на предложения 19.04.2013 г. Predlojeniq_TZAEK.pdf (45.73 Kb)...
Още
Становище на Министерството на вътрешните работи
22.04.2013
Predlojeniq_MVR.pdf (190.68 Kb)...
Още
Становище от Държавната агенция за закрила на детето
22.04.2013
Predlojeniq_DAZD.pdf (61.49 Kb)...
Още
Предложения от Сдружение „Дружество на армъните(аромъни)” - Дупница
19.04.2013
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Д О Р А Б О Т Н А Т А Г Р У П А - НССЕИВ да продължи да работи като структура към МС; - Да се дадат по-големи правомощия на членовете на НССЕИВ - Проекти, които се подготвят от етнически групи ...
Още
Предложения от сдружение "Инфорома"
19.04.2013
Inforoma_VICE_PREDSED__NSSEIV1_MTSP.doc (50 Kb)...
Още
Предложения от Фондация "Рома - Лом" - допълнения
18.04.2013
От Фондация "Рома-Лом" са изпратени допълнения към предишните им предложения: Posleden_variantNCCEI_Niki_rs.docx (15.88 Kb) Posleden_variantNCCEI_Niki_rs.doc (35 Kb)...
Още

      12 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени