Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Покана до членовете на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за включване в работна група

16.04.2013
 

Уважаеми госпожи и господа членове на НССЕИВ,

В отговор на предложенията от група неправителствени организации, ангажирани с интеграция на ромите в Република България, представени в Отворено писмо до министър-председателя на Република България и до председателя на НССЕИВ, се сформира Работна група.

Работната група ще обобщи получените предложения за оптимизиране работата на НССЕИВ.

Каня  Ви да се включите в Работната група чрез свои представители.

Механизмът за избор на представителите на неправителствените организации в Работната група е публикуван на интернет сайта на НССЕИВ http://www.nccedi.government.bg/ .

Моля, спазвайки Механизма, да  излъчите свои представители по електронна поща - адреси: Rositsa.Ivanova@government.bg и a.topakbachian@government.bg, в срок до 15.00 ч. на 19 април 2013, петък.

На 19 април 2013 г., петък, в 17.00 ч., съставът на Работната група ще бъде утвърден и публикуван на интернет сайта на НССЕИВ.

На 23 април 2013 г., вторник, се свиква първото заседание на Работната група.

За часа  на срещата ще бъдете уведомени допълнително.

Поемат се пътните разходи за номинираните участници от страната - срещу предоставяне на билет от автобус/влак.

Секретар на НССЕИВ:

                                                               (Росица Иванова)

pdf.gifPOKANA_WG_16.04.2013.pdf (39.59 Kb)

pdf.gifMECHANIZUM_WG_16.04.2013.pdf (88.69 Kb)

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени