БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Предложения от Сдружение „Дружество на армъните(аромъни)” - Дупница

19.04.2013
 

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    Д О    Р А Б О Т Н А Т А   Г Р У П А

      - НССЕИВ   да продължи  да работи като структура към МС;

      - Да се дадат по-големи правомощия на членовете на НССЕИВ

      - Проекти, които се подготвят от етнически групи да се одобряват от НССЕИВ

      - Всяка година да се заделя от бюджета на НССЕИВ за подпомагане на етносите

      - Средствата от Европейските фондове, които се заделят за ентосите в България да се предоставят на НССЕИВ за разпределение.  

                                        Никола Костов - гр. Дупница

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени