БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Информация по проект „2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” по ОП РЧР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕСФ

19.01.2017

3_Zname_EU_and_ESF.png

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

3_Logo_oprchr_2014_2020.png

Дейност 1 и дейност 2 по проекта са приключили. Тук може да намерите изготвените доклади и продукти по тях:

Дейност 1 „Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА”. 

 Изготвени доклади и продукти: rar.gifDEJNOST_1_NSSEIV_Monitoring_system_results.rar (10.75 Mb)

 

Дейност 2 „Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“

Изготвени доклади и продукти  rar.gifDEJNOST_2_NSSEIV_Monitoring_system_results.rar (32.83 Mb)

 

 

Съдържание

1. ---
2. ---
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени