БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Национални стратегически документи

ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г.
06.02.2015
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
13.12.2014
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТАБИЛНО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕВРОПЕЙСКО РЕФОРМАТОРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
21.11.2014
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
21.11.2014
Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).
13.01.2014
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
13.01.2014
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
13.01.2014
Закон за защита от дискриминация
02.08.2013
Национална програма за реформи 2011-2015 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020
21.06.2013
Национална програма за развитие на Република България: България 2020
21.06.2013

      123 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени