БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Национални стратегически документи

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 ГОДИНА
03.08.2017
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
13.12.2014
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
21.11.2014
Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).
13.01.2014
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
13.01.2014
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
13.01.2014
Закон за защита от дискриминация
02.08.2013
Национална програма за реформи 2011-2015 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020
21.06.2013
Национална програма за развитие на Република България: България 2020
21.06.2013
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и планове за действие по Националната стратегия
18.07.2012

      123 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени