БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Национални стратегически документи

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ – 2007 Г.
18.01.2007
Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 - 2030 г.)
22.08.2006
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)
19.11.2016
СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
24.06.2015
РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
15.05.2010
ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
15.05.2010
Национален план за действие по "Десетилетието на ромското включване 2005-2015 година"
14.03.2008
Национална стратегия за детето 2008-2018 г.
19.02.2008
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 година
03.10.2007
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество
29.06.2006

  << <123 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени