БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Международни стандарти

Международни инструменти на ООН, отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Р България се е присъединила
13.10.2011
Рамкова конвенция за защита на националните малцинства
03.01.2013
Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.
04.08.2011
Документи на Съвета на Европа отнасящи се до ромите
03.01.2013
Програма за действие на Международната конференция за народонаселението и развитието
Решение № 566: План за действие за подобряване положението на ромите и синтите в страните-участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/
Цялостен мониторингов доклад относно степента на готовност за членството в Европейския съюз на България- Май 2006г.
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА МЛАДИ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (2006/2135(INI))
05.02.2007
Препоръка СМ/Rec(2008)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 20.02.2008 г. «за политиките относно ромите и/или пътуващите хора в Европа»;
13.10.2011
Резолюция CM / ResCMN, (2012 г.) 2 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от България
22.08.2012

      12 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени