Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Контакти

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Бул."Дондуков"№1, София 1000, тел.:02/940-36-22,  факс: 02/940-21-18

  • Росица Иванова,  секретар на НССЕИВ, Старши програмен ръководител
    e-mailRositsa.Ivanova@government.bg , тел. 940 36 22
  • Ахавни Топакбашян,  държавен експерт, e-mail: a.topakbachian@government.bg ,тел. 940 25 69
  • Даниела Николова, държавен експерт,  e-mail: dnikolova@government.bg , тел. 940 21 50
  • Никола Петков, главен експерт, e-mail: n.petkov@government.bg , тел. 940 21 48

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени