Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Проекти

Проект за социално включване
13.12.2014
Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 31.39 милиона евро. Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвес...
Още
Проект BG051PO001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”
13.12.2014
Проект BG 051РО001- 6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите” е реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурс...
Още

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени