БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Областни съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Областни съвети

Съгласно приетите с ПМС 92/2011 г. промени в Правилника и устройството на НССЕИВ, Областните съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси се преобразуват в Областни съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Областните съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОблССЕИВ) включват заместник-кметове на общини, отговарящи по етническите въпроси, ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта, , представители на сдружения с нестопанска цел и по-специално неправителствени организации (НПО) на малцинствата, развиващи дейност в съответната област, както и експерти по етническите и интеграционните въпроси от областните и общинските администрации.

Съставът и дейността на областните съвети са регламентирани с чл. 14 и чл. 15 на Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ. Председател на такъв съвет е областният управител, а секретар - областен експерт по етническите и интеграционните въпроси.

В 28 области има създадени областни съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.В 28 областни администрации са назначени общо 28 експерти - данни към 1.04.2017.

Съдържание

1. Областни съвети
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени