БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Общински експерти по етнически и интеграционните въпроси

 

С приетите с ПМС 92/2011 г. промени в Правилника и устройството на НССЕИВ, Общинските съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси се преобразуват в Общински съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Създаването, съставът и задачите на Общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОбщССЕИВ) са регламентирани с чл. 13 и чл. 15 на Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ.

Общинските експерти, които се занимават с етническите и интеграционните въпроси, почти навсякъде съвместяват тази функция и с други задължения.


В много общини са приети общински програми и планове за интеграция на малцинствените общности. За решаването на най-важните проблеми местната власт разчита на сътрудничеството си с централната власт и с неправителствените организации.

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени