Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Сътрудничество


Като консултативен и координиращ орган, който подпомага Министерския съвет в провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, НССЕИВ си сътрудничи с държавни органи, както и със сдружения на български граждани, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционната политика.

Чрез подкрепата си за медии на и за етническите малцинства в България, Съветът подпомага създаването и развитието на условия, в които българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, могат да поддържат и развиват своята етническа идентичност, култура, език и традиции.

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени