БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

24.09.2015
Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;

„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение“.

 

Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

София - 23 септември от 10,00 часа в зала „Сердика“, „София Хотел Балкан“

Сливен - 24 септември от 10,00 часа в зала „Връх Българка“, хотел „Спорт Палас“

Кърджали - 25 септември от 10,00 часа в читалище “Обединение 1913“, Бизнес инкубатор Кърджали

Видин - 29 септември от 10,00 часа в конферентна зала на Областна администрация

Силистра – 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав“, хотел „Дръстър“

Велико Търново – 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав“, Интерхотел Велико Търново

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени