БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Важно съобщение

03.02.2016

Към настоящия момент и  вкл. до края на м. април 2016 г. ,  Секретариатът на НССЕИВ няма да подкрепя предложения на юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и плана за действие към нея и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ.

След приключването на този период  на сайта на НССЕИВ ще бъде оповестена актуална информация по този въпрос.

Секретариат на НССЕИВ

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени