БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

ВАЖНО! ЗА ЧЛЕНСТВОТО В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

18.01.2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето бихме искали да поканим всички онези организации,  регистрирани по Закона  за юридическите лица с нестопанска цел, които желаят да станат членове на НССЕИВ, да заявят своя интерес.

За целта, в срок до 31 януари 2017 г., те могат да подадат информация, съдържаща: наименованието на организацията, годината на регистриране, кратка информация за дейността й.

Информацията изпращайте на електронни адреси:

  • Росица Иванова - секретар на НССЕИВ

 тел. 02/ 940 36 22, електронна поща: Rositsa.Ivanova@government.bg, факс 02/ 940 2118 

  •  Ахавни Топакбашян

 тел. 02/ 940 25 69, електронна поща: a.topakbachian@government.bg .

  • Даниела Николова

тел. 02/ 940 21 50, електронна поща:  dnikolova@government.bg

  • Никола Петков

 тел. 02/ 940 21 48, електронна поща: n.petkov@government.bg

 

Напомняме също така на организациите-членки на съвета, до 31 януари 2017 г., да подадат:

- съдебно удостоверение за актуално състояние и

- отчет за дейността си за изминалата година(свободен текст).

Източник: Секретариат на НССЕИВ
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени