БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Финансиране на дейности

Постъпили предложения за подкрепа на дейности за 2015 г.  (Новини и събития / Новини)
23.12.2015
Правила за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с нестопанска цел за подкрепа на дейности, включени в Индикативния план за дейности, допустими за финансиране, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие към нея и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ (Индикативния план)
16.11.2015
PRAVILA_SIGNED.PDF (2.11 MB) СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ Е НЕ ПО-КЪСНО ОТ 30 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА СЪБИТИЕТО....
Още
През м. юли и м. август временно се прекратява приемането на предложения за подкрепа за дейности допустими за финансиране през 2014 г., свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и План за действие към нея и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ
03.07.2014
Дейности, допустими за финансиране през 2014 г., свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и План за действие към нея и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ. подкрепени със средства от бюджета на АМС до 1 юли 2014 г.  (Новини и събития / Новини)
30.06.2014
Правила за оценката на постъпилите предложения за подкрепа на дейности, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и План за действие към нея и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ
27.03.2014
Pravila_2014_signed.pdf (315.58 Kb)...
Още
Познавателна екскурзия до София за деца от ромска танцова група „СТАРС” – Монтана  (Новини и събития / Новини)
18.12.2013
Прекратява се - до края на годината - приемането на предложения за подкрепа за дейности по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015", планирани за 2013 г., съгласно Правила за оценка на постъпилите предложения за подкрепа на дейности  (Новини и събития / Новини)
15.11.2013
Дейности, свързани с инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, подкрепени със средства от бюджета на АМС до началото на м. ноември 2013 г.  (Новини и събития / Новини)
07.11.2013
През м. август временно се прекратява приемането на предложения за подкрепа за дейности по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015", планирани за 2013 г. съгласно Правила за оценка на постъпилите предложения за подкрепа на дейности  (Новини и събития / Новини)
25.07.2013
Приемат се предложения за подкрепа за дейности по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015", планирани за 2012 г.  (Новини и събития / Новини)
28.09.2012

      12 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени