БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Изследвания

4_FRA_logo.jpg Доклад на Агенция на ЕС за основните права (ФРА) във връзка с извършено проучване в Гърция и Унгария по въпроси на ксенофобията, дискриминацията, расизма, нетолерантността.  (Новини и събития / Новини)
07.02.2014
Правен анализ „Модели за регламентиране на медиаторския подход на работа с уязвими общности”
04.02.2013
Анализът е разработен от Фондация Български център за нестопанска право, Договор № МС-84/1.08.2012 г. Mediatori_analys_final_21_02.doc (343 Kb)...
Още
Изследване на Евробарометър за отношението към дискриминацията в ЕС  (Новини и събития / Новини)
07.01.2013
Анализ на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България
05.11.2012
Анализът на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България е осъществен от Фондация „Лице за култура и изкуство", Договор № МС-83/1.08.2012 Analys_ustojchivost_zdr_mediatori_published.doc (684.5 Kb) ...
Още
Изследване на Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР)
02.11.2012
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТУРСКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ (теренно проучване, анализ и препоръки към Проекта за Закон за предучилищното и училищното образование) Автор: Антонина Желязкова, Орлин Аврамов, Мая Косева, Любомир Петкашев Информация ...
Още
Ново изследване за ромите в ЕС  (Новини и събития / Новини)
12.07.2011
Аналитичен доклад по Проект „Проучване на образователните нагласи на ромското население в община Нова Загора”
30.04.2005
МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА И КУЛТУРНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 1303 София, ул. “Антим I” № 55, тел: (+3592)8323112; 8324044; факс: 8320015 e-mail: minority@imir-bg.org ; imir@einet.bg ; http://www.imir-bg.org/ Аналитичен ...
Още
ПРИЛОЖНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ “ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
15.11.2004
капитан I ранг. ст. н.с. д-р Янцислав Янакиев Реализацията на проекта е резултат от успешното сътрудничество между Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим и Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съ...
Още
Проект “Толерантност вместо нетърпимост” - Отчет на Институт за изследване на интеграцията
30.06.2004
Проект “Толерантност вместо нетърпимост” Отчет на Институт за изследване на интеграцията по 3 компонент от Програма на Общността 2001 – 2006 г. съгласно Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България за уча...
Още
Окончателен доклад на МЦИМКВ по проект:Оценка на съществуващите образователни политики и практики за предоставяне на равен достъп до обучение на деца от малцинствата и за разработване на препоръки за устойчиво решение на образователните проблеми на малцинствата
31.12.2003
МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА И КУЛТУРНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 1303 София, ул. “Антим I” № 55, тел: (+3592)8323112; 8324044; факс: 8320015 e-mail: minority@imir-bg.org; imir@einet.bg; http://www.imir-bg.org/ ОКОНЧАТЕЛЕН...
Още

      12 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени