Междуведомствена работна група за обобщаване на получени предложения за оптимизиране работата на НССЕИВ

22.04.2013
 

Заповед № Р-90 на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ, от 19 април 2013 г. за създаване на Междуведомствената работна група за обобщаване на получени предложения за оптимизиране работата на НССЕИВ:pdf.gifZapoved_WG_19.04.2013.pdf (138.47 Kb)