Състав на НССЕИВ за 2016 г.

29.02.2016

Със Заповед № Р-34 от 26 февруари 2016 г. на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика,  председател на НССЕИВ Ивайло Калфин е определен съставът на съвета за 2016 г.

pdf.gifZap_NSSEIV_2016.pdf (2.15 Mb)