Документи в помощ на областното планиране в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)

20.12.2012
 

Секретариатът на НССЕИВ, в периода м. май- м. декември 2012 г., организира поредица срещи, посветени на Областното планиране в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).

Областните управители и експертите от областните администрации, работещи по етническите и интеграционните въпроси, членове на Областните оперативни екипи - представители на общини, районните кметове на Столична община, НПО - членове на НССЕИВ бяха запознати и обсъждаха въпроси относно изготвянето на областните стратегии и общинските планове за действие.

Сроковете за изготвяне на документите са: за областните стратегии - до края на м. Януари 2013 г. , за общинските планове за действие следва да бъдат приети от общинските съвети - до края на м. Февруари 2013 г.

По-долу е публикуван пакет документи във връзка с областното планиране, който бе предоставен на участниците в процеса:

- Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)doc.gif3_12RH001pr.doc (252.5 Kb)

- План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."doc.gif3_12RH001_pr1_AP.doc (812.5 Kb)

- Помощни насоки за областно планиранеdoc.gifFINAL_Oblastno_planirane_16.11.2012_.doc (137.5 Kb)

- Презентация по темата за областното планиранеoblastno_planirane_.ppt (160 Kb)

- Областна стратегия за интегриране на ромите в Софийска област (2012-2020 г.);doc.gifOblastna_strategia_za_integracia_na_romite_Sofiiska_oblast_2012_2020.doc (259.5 Kb)

- планове за действие на пилотните общини:

Долна баня doc.gifDolna_banq_Plan_za_deystvie.doc (283.5 Kb)

Ихтиманdoc.gifIhtiman_Plan_Integracia.doc (463 Kb)

Сливницаdoc.gifPlan_za_deistvie_Slivnitsa.doc (3.32 Mb) ; doc.gifSlivnitza_Prioriteti_Plana_za_deistvie.doc (128.5 Kb)