Международни стандарти

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Съобщение/Комюнике на Европейската комисия "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г.

Резолюция на европейския парламент относно дискриминацията на млади жени и момичета в сферата на образованието(2006/2135(INI))

Европейският парламент прие резолюция срещу дискриминацията на млади жени и момичета в сферата на образованието

На последното заседание на Европарламента в Брюксел на 1 февруари 2007 г. беше приета резолюция срещу дискриминацията на жените в сферата на образованието. На вашето внимание предлагаме пълния текст на резолюцията.