Вицепремиерът Калина Константинова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

Вицепремиерът Калина Константинова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 12.01.2022 г. заместник министър-председателят по ефективното управление Калина Константинова е определена за председател на НССЕИВ.

Отбелязваме Деня на правата на човека

На 10 декември отбелязваме Деня на правата на човека - датата, на която е приета Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г. Тази година отбелязването минава под знака на равнопоставеността.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.