2 август – Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

През 2015 г. Европейският парламент прие резолюция 2 август да бъде признат за Европейски възпоменателен ден на Ромския Холокост по време на Втората световна война.

Повече информация :

Международен алианс за възпоменание на Холокоста https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/roma-genocide-remembrance-day-2021

Одобрени кандидати за общностни фасилитатори по проект T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Във връзка с обявеното набиране на 10 младежи от ромски произход, които да бъдат обучени за общностни фасилитатори и включени в изпълнението на проект Т.E.A.M.3 - Заедно можем повече, финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство“ (2014-2020 г.) на Европейския съюз, през 2021-2023 г., по-долу е списъкът с одобрените кандидати:

Евелина Димитрова

Принцеса Иванова

Иван Иванов

Михаил Мишев

Тадео Бузов

Анна-Кристина Николова

Камелия Маркова

Христо Христов

Георги Самиров

Северина Николова

НАГРАЖДАВАТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОСМИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС НА ЦЕНТЪР „АЛЕФ”

Бургас ще събере млади автори от 5 страни

Center ALEFОфициалната церемония за награждаването на победителите в Осмия литературен младежки конкурс: „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, ще се състои на 24 юни 2021 г. от 19 часа в Международен конгресен център Бургас.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.