Проведе се онлайн среща с организации, представили становища по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

На 19 януари 2021 г., по инициатива на Секретариата на НССЕИВ/Националната контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, се проведе информативна онлайн среща с организации, представили становища, на Портала за обществени консултации, по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.

Участниците бяха информирани за начина на изготвяне на проекта на стратегическата рамка, и за сроковете, в които следва да бъдат приета Стратегията и стартирано изготвянето на Националния план за действие по нея.

Срокът за провеждане на обществените консултации по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * се удължава до 31.01.2021 г.

Предвид постъпило до председателя на НССЕИВ  предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите  по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 *, предвид сериозния обществен интерес и с оглед осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на процеса,

Ромите честват Василица! Честит празник!

BAHTALO BANGO VASILI, BAHTALO NEVO BRESH!

По повод ромската Нова година поздравяваме всички наши колеги и приятели от ромската общност и им пожелаваме здраве, успехи, благополучие и късмет!

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.