Проектът на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван в Портал за обществени консултации на Министерския съвет.

Периодът за обществено консултиране е 30 дни, от 10.12.2020 г. до 9.01.2021 г.

 

Текстът на проекта е достъпен на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5708

Започна големият еврейски празник Ханука

Екипът на Секретариата на НССЕИВ честити празника на своите еврейски приятели и партньори с пожелание - празникът на светлината да озарява пътя ни към мир, хармония, разбирателство!

Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2021-2023 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ членството на юридическите лица с нестопанска цел в НССЕИВ е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за периода 2021-2023 г.

Приключиха планираните срещи по проект Т.Е.А.М. 2 „Заедно постигаме повече“ (обновена)

При спазване на изключителни противоепидемични мерки Секретариатът на НССЕИВ завърши провеждането на планираните срещи по проект „T.E.A.M 2 – Заедно постигаме повече“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.