Международният ден на ромите бе отбелязан тържествено в Министерския съвет

Вицепремиерът по ефективно управление, председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Калина Константинова бе домакин на среща с представители на над 20 граждански организации, ромски общественици и активисти по случай Международния ден на ромите.

Отбелязваме Международния ден на ромите

Днес е Международният ден на ромите.

На този ден световната общественост отдава почит на стотиците хиляди ромски жертви през различните исторически епохи  и най-вече по време на Ромския холокост през Втората световна война.

Поклон пред паметта им!

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 2022 г.

Със Заповед № Р-52 на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, от 24.03.2022 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

Проектите на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Национален план за действие 2022-2023 г. са публикувани за обществено обсъждане

Дата на откриване: 24.3.2022 г.
Дата на приключване: 7.4.2022 г.

С оглед изработването на документи, които да отразяват актуалните предизвикателства на национално и местно ниво, свързани с равенството, приобщаването и участието на ромите, от началото на 2022 г., се подновиха обсъжданията с гражданските организации и с институциите.

10 МАРТ ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО - 79 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

Отбелязваме Денят на спасяването на българските евреи, жертвите на Холокоста и престъпленията срещу човечеството

На тази дата отдаваме почит към героизма и доблестта на българския народ, защитил своите еврейски сънародници от депортации в нацистките лагери на смъртта. 

Признателността за този високохуманен акт на гражданска смелост в мрачните години на Втората световна война е неразделна от скръбта и паметта за съдбата на 11 343-те евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия, които не бяха защитени и загинаха в нацистките лагери на смъртта.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.