Председателят на НССЕИВ поздрави учениците от 75 ОУ „Тодор Каблешков“

По повод началото на учебната година заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров поздрави учениците, учителите и ръководителите на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и им пожела на добър час. Поздравителният адрес бе поднесен от секретаря на НССЕИВ Росица Иванова, която присъства на тържеството по повод откриването на новата учебна година.

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси утвърди Стратегията на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

Решението бе взето на заседание, проведено в сградата на Областна администрация-Кюстендил, което бе свикано от зам.-областния управител и зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Валентина Караганова.

Работна среща на Секретариата на НССЕИВ с програмния мениджър на програма „РОМАКТ“

На 31август 2022 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с програмния мениджър на съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа „РОМАКТ“ Ана Оприсан и националния проектен ръководител на „РОМАКТ“  Лили Макавеева.

Утвърдени са промени в състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Във връзка с настъпили структурни и персонални промени в Министерския съвет заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-186 от 25.08.2022 г., утвърди промени в поименния състав на Съвета.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.