Чат форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече” JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА НА НССЕИВ,

на 1 февруари/сряда/, 2017г., от 14ч. до 16ч., ще се проведе първият чат форум в рамките на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”. За да се включите в чата не се изисква специална регистрация, необходимо е да си изберете потребителско име /парола не се изисква/.

Повече подробности на http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=182

27 януари - Международен възпоменателен ден на жертвите на Холокоста

27 януари 2017 г. ще отбележи 72 години от деня на освобождаването на Аушвиц-Биркенау, мястото, в което са избити милиони невинни хора и за което едва ли могат да се намерят думи, с които да бъде предаден ужасът и да бъде разбрана степента на извършеното престъпление не само срещу евреите, но и срещу цялото човечество. Не можем да осъзнаем мащабите на този антихуманен акт, който няма аналог в световната история, но можем и трябва да помним уроците, да отдадем дължимото на оцелелите, защото те са пазителите на паметта за Холокоста, която трябва да предадат на днешните и бъдещи поколения.

Провежда се РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Северозападен район за планиране „Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

В дните 25–27 януари 2017 г., в гр. Вършец се провежда Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“

Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, на територията на следната област и общини: 1. Област София-област - една неправителствена организация за работа с целева група „ромска общност“ на територията на общини: Божурище, Костинброд, Своге, Годеч, Сливница, Драгоман

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария  към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми

Краен срок: 21 март 2017 г.

В тази покана Комисията ще подкрепи дейности, които решават проблеми на поне една от следните групи в риск от дискриминация: расови или етнически малцинства, хора с увреждания, възрастни / по-младите хора, религиозните малцинства и ЛГБТИ хора.

По тази покана ще бъдат финансирани дейности по:

- Обучение на специалисти;

- Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добри практики, които могат да се използват в други страни-участнички;

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.