Вицепремиерът Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 11.08.2022 г. заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

2 август – Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

През 2015 г. Европейският парламент обяви 2 август за Европейски ден за възпоменание на Ромския холокост, в памет на 500 000 европейски роми, убити по време на окупацията на Европа от нацистите, представляващи поне една четвърт от общия им брой по това време.

На този ден отдаваме почит на стотиците хиляди роми, невинни жертви на Холокоста, по време на нацисткия режим.

Поклон пред паметта им!

 

Провежда се работна среща за насърчаване на дейността и сътрудничеството между здравните, трудовите и образователните медиатори, по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 1-2 юли 2022 г. в гр. София се провежда работна среща относно сътрудничеството между здравни, трудови и образователни медиатори.

Събитието беше предхождано от проведените в месеците април-юни три срещи с медиатори и представители на институции от секторите здравеопазване, заетост и образование. На тях се обсъждаха теми, свързани с дейността на медиаторите от съответния сектор, диалога със заинтересованите страни, решения на въпроси от взаимен интерес, взаимодействието.

Работна среща "Насърчаване на дейността на трудовите медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 9-10 юни 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.