Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси осъжда разпространяването на литература, съдържаща антисемитска и расистка идеология

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, изразява несъгласие с това, че на традиционния пролетен Панаир на книгата – своеобразен форум на българската духовност и естествено продължение на честванията на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, сред множеството издателства, се появи и нещо друго. Това е издателство „Еделвайс“, чиято литература съдържа човеконенавистни и отречени от историята идеи.

Министерският съвет прие Административния мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Правителството одобри Административния мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030). Докладът е изготвен от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси въз основа на постъпили от отговорните институции данни за изпълнените мерки, дейности и политики. Той представя цялостна информация за изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие.

България работи активно по изработването на своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Заместник-министър Костадин Коджабашев участва днес в Министерския съвет в кръгла маса за обсъждане на проект на Национален план за действие за борба с антисемитизма. Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, в рамките на проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Първи заседания на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР) и на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Представители на секретариата на НССЕИВ, които са членове на комитетите за наблюдение, взеха участие в заседанията.

На 27 и 28 април 2023 г. се проведоха първите заседания на Комитетите за наблюдение, съответно на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР) и на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ПО). Комитетите за наблюдение поемат и функциите на сходните органи за наблюдение на оперативните програми от предходния програмен период 2014-2020

Арменската общност в България отбелязва 108-годишнината от Геноцида над арменците

24-и април е Международен ден в памет на жертвите на Арменския геноцид (1915-1923 г.). Обявен е първо за Международен ден за солидарност с арменския народ от Европейския парламент през 1987 г. по повод годишнина от началото на геноцида над арменците в Османската империя през 1915 г. За първи път се отбелязва през 1989 г.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.