Покана за набиране на искания за подкрепа по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pokana-za-nabirane-na-iskaniya-za-podkrepa-po-prog/

Покана за набиране на искания за подкрепа по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

10 Август 2017

Министерство  на здравеопазването в качеството на институция отговорна за управлението и изпълнението на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ отправя покана за набиране на искания за подкрепа по процедура за предоставяне на финансова помощ от Фонда за двустранни отношения на Програмата.

Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и инициативи между български организации и организации в държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) или международни организации чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и най-добри практики между тях, които са в обхвата на Програма BG07, а именно в областта на здравеопазването.

Една от целите на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ е да допринесе за „намаляване на неравенствата между потребителските групи (с фокус върху ромското население)“.

Краен срок за подаване на предложения – 30.09.2017 г., 17.00 ч.

Детайлна информация, насоки за кандидатстване, обява за набиране на искания и образци на документи може да намерите на http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pokana-za-nabirane-na-iskaniya-za-podkrepa-po-prog/.

Източник: Министерството на здравеопазването