Екип

Росица Иванова

Росица Иванова

Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Образование:

Немска езикова гимназия „Гео Милев”, гр. Добрич.

Икономически университет, гр. Варна, Факултет „Световно стопанство”, специалност: „Икономика и организация на международния туризъм” – образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност: "Международни икономически отношения" - образователно-квалификационна степен "Магистър".

Докторант в Нов български университет, гр. София, катедра „Политически науки“.

Допълнителна квалификация:

ИПАЕИ, МДААР – 2008 - „Съвременни управленски умения”; ИПАЕИ, МДААР – 2006 г. - „Въведение в държавната служба”; Будапеща, Унгария – 2010 г. - Global and Regional Minority Protection Norms in Local Governance Workshop of the 6th MMCP Diversity Management Training Jamboree; 2012 г. участие в “Programme for leadership in USA”- Washington, Atlanta and Minneapolis - program to the Foreign Ministry of America;  2016 г. ИПА - Участие в курс, насочен към мигранти и бежанци.

Владее немски и английски език.

 

Ахавни Саркис Топакбашян

държавен експерт в Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Образование:

СОУ „Христо Ботев“, гр. Русе.

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Магистър по история, Специалност „Етнология“.

Професионална реализация: 10 годишен стаж като служител в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от 2003 г. служител на АМС.

Допълнителна квалификация:

Преминати обучения за повишаване на професионалната и административна квалификация по програми на ИПА, ЕИПА, по теми, между които: Структурни фондове в България, Интегрирането на България в ЕС, „Изпълнение, ориентирано към резултати“; Участие в програмата International Visitor Leadership Program на Държавния департамент на САЩ Minority Integration Study, 2012 г., Вашингтон, Минеаполис, Атланта; Специализация на тема “Управление на проекти в библиотеките”, гр. Лион, Франция, по програма “Courrant”на Mинистерството на културата на Франция, 2000 г.; и др.

Участие в изследователски екипи в областта на етнологията, публикации в областта на историята и културата на арменската общност в България и др.

Майчин език – арменски. Ползва руски, английски и френски език.

 

Даниела Костадинова Николова

държавен експерт в Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Образование:

73 СОУ “Д-р Кирил Драмалиев“, гр. София;

ИДНУ „Н. Крупская” – гр. София, специалност учител, образователна степен полувисше;

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност:  „Социални дейности“ – образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност: “Управление на институциите за социална работа“ - образователно-квалификационна степен "Магистър".

Допълнителна квалификация:

„Разработване и изпълнение на проекти за интегриране на малцинствени общности“; „Практически насоки за разработване на проекти“; „Разработване и управление на проекти по ОПРЧР 2014-2020“;  „Здравословни и безопасни условия на труд“; “International Leadership Programme on Minority integration in USA”- Washington, Atlanta and Minneapolis - program to the Foreign Ministry of America и др.

Ползва руски и английски език.

 

Никола Маринов Петков

главен експерт в Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Образование:

18-та  гимназия „Уилям Гладстон”, гр. София.

Софийски университет, гр. София, Исторически факултет – 1986 г. – магистър.

Софийски университет, гр. София, Богословски  факултет  /бивша Духовна академия/ – 1996 г. – магистър.

Професионална реализация:

Педагогически стаж, повече от 10 години, учител по история в 7-ма гимназия „Св. Седмочисленици“, гр. София, Техникум по електротехника и автоматика /бивш „Киров“/, гр. София и др.

Началник на отдел в Министерството на образованието и науката 2001-2002 г.

Експерт в Министерския съвет от 2006 г.  /с изключение на годините 2009-2011, експерт в Министерството на труда и социалната политика/ .

Допълнителна квалификация:

Многобройни специализации по линия на Института по публична администрация като:

„Разработване и изпълнение на проекти за интегриране на малцинствените групи“/- 2014 г./ и др.

Специализации по линия на Европейския съюз: в Барселона, Испания и Маастрихт, Холандия.

Обществени ангажименти:

Един от основателите на неправителствената организация „Православен център за църковно-държавни и междуцърковни отношения“.

Църковен настоятел на древния софийски храм „Св. София – Премъдрост Божия“ от 2004г.

Автор на научни, публицистични материали и телевизионни предавания.

Ползва английски и руски език.