2 август – Възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

С резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. 2 август е определен като възпоменателен ден на Холокоста над ромите.

В резолюцията също се „подчертава необходимостта от борба срещу антиджипсизма на всички ниви и по всякакъв начин и подчертава, че този феномен е особено устойчива и повтаряща се форма на расизъм“.

За поредна годна, с подкрепата на НССЕИВ и неговия секретариат, делегация от български представители взима участие в международните възпоменателните прояви, които се провеждат в Република Полша, в градовете Краков и Освиенцим и бившите концлагери Аушвиц и Биркенау.