Конференция "Ромската интеграция - къде сме и каква е посоката"

в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейски съюз

Конференцията "Ромската интеграция - къде сме и каква е посоката", се проведе на 29 май 2018 г. в София, България, в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейски съюз.

Равноправната интеграция на ромските общности е дългосрочен приоритет на отделните държави в европейски мащаб. Правителството на Република България работи за осъществяването на тази политика, която е един от факторите на бъдещото устойчиво и успешно развитие на обществото.

Конференцията се съсредоточи върху европейското измерение на политиката за интеграция на ромите; секторните национални и местни политики; ангажираността на всички заинтересовани страни за интеграционния процес; ролята на европейските фондове за подобряване на достъпа до социални права. 
Целта на събитието бе да допринесе за дебата за интеграционната политика след 2020 г.

Конференцията събра представители от институции на Европейския съюз, членове на национални, регионални и местни публични органи, НПО, академичните и други заинтересовани страни.

Специално видео обръщение бе отправено от заместник-председателя на Европейския парламент, г-жа Ливия Ярока.