Проведе се първият от предвидените шест Регионални форума