Видео обръщение от заместник-председателя на Европейския парламент Ливия Ярока