Годишна Среща-преглед на изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение на държавите-участнички в ОССЕ

Във Варшава, Полша, в периода 10-21 септември 2018 г., се провежда годишната Среща-преглед на изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение на държавите-участнички в ОССЕ.

В съответствие с проекта на дневен ред на форума, се обсъждат въпроси, свързани с основните свободи, върховенството на закона, толерантността, вкл. на религиозна основа, равенството на жените и мъжете, положението на роми и синти, хуманитарни въпроси, трафик на хора и др. На тази среща-преглед ще бъдат обсъдени и следните специално подбрани теми: свобода на медиите; права на мигрантите; и противодействие на расизма, ксенофобията, нетолерантността и дискриминацията. Още информация на https://www.osce.org/odihr/hdim_2018