Членове на Европейския икономически и социален комитет се срещнаха с представители на институции, отговорни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Снимки от работната среща с представители на ЕИСК.