Среща на Секретариата на НССЕИВ с новата ръководителка на програма JUSTROM