Програмата "Мост към бизнеса" подпомага достъпа на роми от 18 до 35 години, със завършено минимум средно образование, до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес

Крайният срок за подаване на формуляри е 30 юни 2017.

Информация за програмата

Насоки за кандидатстване http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=92

Формуляр за кандидатстване https://www.surveymonkey.com/r/bridge2business

Още информация на  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1601125

Източник: ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ - електронен седмичник 24/21.6.2017. на Фондацията за реформа в местното самоуправление; Институт "Отворено общество" София; БТА