Проведе се заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси