Среща на Секретариата на НССЕИВ с делегация на местните власти от Унгария