Презентации, изнесени по време на работнитe срещи по проект Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“, No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Прикачен файл Size
Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“ Project “T.E.A.M.2 – Together wE Achieve More” 239.73 KB
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА ПОЛИТИКИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 224.82 KB
Доклад за напредъка по изпълнение на приоритет „Образование” на НСРБИР 2012-2020 183.57 KB
Доклад за напредъка по изпълнение приоритет „Здравеопазване” на НСРБИР 2012-2020 г. 198.33 KB
Доклад за напредъка по изпълнение приоритет „Заетост” на НСРБИР 2012-2020 г. 211.89 KB
Доклад за напредъка по изпълнение приоритет „Жилищни условия” на НСРБИР 2012-2020 г. 189.51 KB
Доклад за напредъка по изпълнение на приоритет „Върховенство на закона и защита от дискриминация” на НСРБИР 2012-2020 г. 155.4 KB
Доклад за напредъка по изпълнение приоритет „Култура и медии ” на НСРБИР 2012-2020 г. 268.58 KB
Доклад за напредъка по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 333.77 KB
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И НАУЧЕНИ УРОЦИ 214.51 KB
Мониторинг и докладване на мерки за интегриране на ромите 3 MB
Работен документ на службите на Комисията Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите 461.02 KB
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите 73.83 KB