Работна група за подготовка на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 (Стратегията) и изготвяне на Националния план за действие (2021-2030 г.) към нея

Публикувано на: вторник, 23.02.2021 г.
Валидно до: неделя, 28.02.2021 г.

Във връзка с подготовката на проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) и изготвянето на Националния план за действие (2021-2030 г.) към Стратегията предстои сформиране на работна група.

Секретариатът на НССЕИВ кани юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за ЮЛНЦ за включване в състава на работната група. 

В работната група участват още представители на министерства, институции, агенции, ЦОИДУЕМ.

Работната група следва:

- да подготви проекта на Стратегията;

- да подготви Националния план за действие (2021-2030 г.) към Стратегията;

- да представи на заместник министър-председателя, председател на НССЕИВ, финалните проекти на документите.

Желаещите за включване в работната група следва да изпратят заявка за участие в свободен текст; трите имена, данни за контакт – пощенски и електронен адрес, телефон,  на:

  •  един представител на конкретното ЮЛНЦ,
  • за коалиции или други обединения от организации (моля да бъдат посочени наименованията на ЮЛНЦ,, регистрирани по Закона за ЮЛНЦ, които формират коалицията/обединението) до 3-ма представители от обединение,

в срок до 28.02.2021 г. на електронни адреси: Rositsa.Ivanova@government.bga.topakbachian@government.bg

 

Лице за контакт: Даниела Николова, държавен експерт, СНССЕИВ

02/940 21 50