2 август – Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

През 2015 г. Европейският парламент прие резолюция 2 август да бъде признат за Европейски възпоменателен ден на Ромския Холокост по време на Втората световна война.

Повече информация :

Международен алианс за възпоменание на Холокоста https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/roma-genocide-remembrance-day-2021

Изявление на прeдceдaтeля нa Eврoпeйcкaтa кoмиcия Урcулa фoн дeр Лaйeн, зaмecтник-прeдceдaтeля пo въпрocитe нa цeннocтитe и прoзрaчнocттa Вeрa Йoурoвa и кoмиcaря пo въпрocитe нa рaвнoпocтaвeнocттa Хeлeнa Дaли https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_21_3962