Представители на Секретариата на НССЕИВ участваха в първото онлайн издание на Семинара за превенция на геноцида в Средиземноморския басейн

Семинарът е организиран от Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства

От 24 май до 4 юли т.г. Институтът Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства организира първото издание на "Семинара за превенция на геноцида в Средиземноморския басейн" - онлайн издание, с подкрепата на Държавния музей Аушвиц-Биркенау и Конференцията по исковете (Claims Conference). Тази виртуална версия на семинара „Рафаел Лемкин“ е създадена специално за района на Средиземноморския басейн и в него участие взеха 23 участници от 11 държави в Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Косово*, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения). Дискусиите бяха фасилитирани от инструктори на Института Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства и бяха наблюдавани от независим оценител и академичен наблюдател. Пълен списък на участниците и дневния ред на семинара можете да намерите тук.

"Семинарът за предотвратяване на геноцид на Рафаел Лемкин" е най-продължителната програма на Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства и се основава на убеждението, че предотвратяването на геноцид и други жестоки престъпления е постижима цел чрез разпознаване на признаци и симптоми, както и подготовка и ангажираност на заинтересованите страни. Семинарът беше организиран като 6-седмична онлайн програма, която включваше виртуална обиколка по концентрационните лагери Аушвиц I и Аушвиц II-Биркенау, разработена в сътрудничество с Държавния музей Аушвиц-Биркенау. Виртуалната обиколка обхваща архивни изображения, видео материали и две интерактивни карти на лагерите, което позволява на участниците да изпитат уникалната „енергия“ на Аушвиц.

Първият модул от учебната програма на семинара беше посветен на теоретичния и исторически анализ на Холокоста като процес, запознаване на участниците с историческия контекст и разглеждане на „окончателното решение“, замислено от нацисткия режим.

Следващият модул на програмата включваше: запознаване с фундаменталното дело на Рафаел Лемкин-полско-еврейски адвокат, въвел за първи път термина геноцид и посветил целия си живот на законодателното му кодифициране чрез приемането на Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид; преглед на законовите определения на геноцида и другите категории масови зверства: престъпления срещу човечеството, военни престъпления и етническо прочистване.

Разгледан бе подходът на Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства, състоящ се от три фази:

  • първичната или „възходящата“, фокусирана върху анализ, който се извършва преди да настъпи жестоко насилие, обхващащ историческите, икономическите и обществените фактори, които поставят страната в риск от геноцид и други масови зверства;
  • вторичната или „средната“  и съдържащите се в нейните рамки средства от „инструментариума“ за превенция, включително политически, правни, икономически и военни.
  • третичната превенция или „низходяща“ и прилагането на концепцията за преходно правосъдие “transitional justice“, обхващаща различни правни и други средства (преследването на истината и справедливостта, репарациите), чрез които едно общество може да се справи с отминали зверства и нарушения на правата на човека.

Заключителният модул на семинара бе посветен на ролята на паметта като жизненоважен компонент на превенция и бяха обсъдени различни обществени инициативи, фокусирани върху ролята на паметта, историческия диалог, образователни програми, ключови аспекти на политиката за съхраняване на историческата памет.

Според д -р Габриела Гиндеа, програмен директор на "Семинара за превенция на геноцида "Рафаел Лемкин", активното участие на присъстващите и ангажиментът им да се адаптират към формата за дистанционно обучение на семинара,  са създали възможности за множество конструктивни разговори и са били от съществено значение за успеха на онлайн програмата.

По информация от Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства