Проведе се следващото обучение за младежи по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

На 18-19 септември 2021 г. ,в хотел „Шипка“, в София, се проведе второто от четирите обучения на десетте ромски младежи,  които се обучават за общностни фасилитатори по проект Т.E.A.M.3 - Заедно можем повече“.

Обучението е насочено към изграждане на теоретични и практически умения на младежите на тема „Застъпничество и комуникация с институциите“.

Участниците бяха запознати с видовете застъпничество, инструменти на застъпничеството, начини на комуникиране с местни и национални власти, работата с различни групи с цел промяна на законодателството или други нормативни разпоредби, ефективно използване на медиите и др. Представени бяха разнообразни примерни застъпнически дейности. Чрез интерактивен подход, дискусии, ролеви игри лекторите дадоха възможност на младежите да навлязат в проблема и да разиграят свои застъпнически действия.