Министър Денков към ромски деца: Без образование няма бъдеще

Без образование няма бъдеще. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна към над 200 ромски ученици по време на среща с представители на училищните парламенти. Тя се провежда в Сливен като част от събитията, организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по повод Международния ден на ромите 8 април.

Децата от четвърти до 12 клас се събраха, за да формират  „Училище по толерантност“. Те участват в програмата за намаляване на отпадането от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“.

В срещата участват също посланиците на Швейцария, Нидерландия и Франция, ръководителят на офиса на Световната банка в България. Всички те седнаха на пода редом с децата, за да обсъдят темите за превенция на отпадането от училище и ранните бракове, за лидерството и разрешаването на конфликти, както и толерантността и доброволчеството. 

Работата с децата от етническите малцинства трябва да започва още от детската градина. След това вече е късно. Ето защо това трябва да бъде приоритет №1, каза министър Николай Денков в дискусия с ромски учители и студенти. В свободен разговор те обсъдиха проблемите на преподавателите и мерките за привличане и задържане на децата в класната стая.

Според проф. Денков най-важно е родителите и децата – и българи, и роми, да осъзнаят, че всички ние живеем и ще живеем заедно. „Колкото по-рано разберем това и наистина заживеем заедно, толкова по-добре“, каза министърът на преподавателите и студентите от ромски произход.

Той подчерта важната роля на извънкласните дейности за намаляване на броя отпаднали от училище деца. В момента за тях са осигурени достатъчно средства по проекта „Твоят час“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поне за три години напред. Полагаме усилия след това проектът да бъде продължен и дори разширен чрез финансиране от държавата, подчерта министърът. 

 

Източник: Министерството на образованието и науката